Voorwaarden en condities

De Groene Watertuinen, Royal Bed en Breakfast is lid van Koninklijke Horeca Nederland en hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) die gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.